افزایش فضای ذخیره‌سازی

VOLUME_EXPANSION

ممکن است volumeهایی که در ابتدا ساخته می‌شوند حجم بسیار بالایی نداشته باشند ولی در طول زمان و با اضافه شدن داده‌های جدید فضاها پر می‌شوند؛ در نتیجه تصمیم درست، افزایش فضای volumeها خواهد بود.

با قابلیت Expansion یا همان افزایش فضای ذخیره‌سازی سکوی ابری فندق، شما می‌توانید در هر لحظه فضای Volumeهای متصل به سرویس‌های خود را افزایش دهید.

افزایش فضای ذخیره‌سازی )Expansion(

با استفاده از دستور زیر می‌توانید فضای Volume را افزایش دهید:

fandogh volume expand --name VOLUME_NAME --capacity NEW_CAPACITY

name--
پارامتر name نمایانگر نام volumeای است که می‌خواهید فضای ‌آن را افزایش دهید.

capacity--
پارامتر capacity نمایانگر فضای جدیدی است که می‌خواهید به volume تخصیص داده شود و جایگزین فضای قبلی شود.

نکته

افزایش فضای ذخیره‌سازی یک عملیات غیر قابل بازگشت است و دیگر نمی‌توانید آن را کاهش دهید.

مهم

در صورت افزایش فضا داده‌های شما حذف نخواهند شد، بلکه فضای جدید به آن اضافه می‌شود.

برای روشن‌تر شدن روند انجام عملیات volume زیر را در نظر بگیرید:

Creation DateCapacityVolumeMounted ToConditionStatusName
2018-11-19 13:15:17+00:0010Gipvc-28a98eabebfd11e8svcOperativeBoundvol1

سرویس با نام vol1 و فضای ۱۰ گیگابایت به سرویسی با نام svc متصل است. حال با فرض اینکه فضای ما در شرف پر شدن است با دستور زیر فضای آن را افزایش می‌دهیم:

fandogh volume expand --name vol1 --capacity 20

با این دستور ما می‌خواهیم ۱۰ گیگابایت دیگر به فضای ذخیره‌سازی فعلی اضافه کنیم. بعد از اجرای دستور اگر دستور fandogh volume list را وارد کنیم، جزئیات به شکل زیر خواهد بود:

Creation DateCapacityVolumeMounted ToConditionStatusName
2018-11-19 13:15:17+00:0010Gipvc-28a98eabebfd11e8svcResizingBoundvol1

به این معنی که فندق در حال پردازش و اضافه کردن ۱۰ گیگابایت جدید به volume است؛ این روند ممکن است چند ثانیه تا چند دقیقه بسته به حجم پردازش و میزان فضا متغیر باشد.

در انتها زمانی که روند تکمیل شود جزئیات volume به شکل زیر خواهد بود:

Creation DateCapacityVolumeMounted ToConditionStatusName
2018-11-19 13:15:17+00:0020Gipvc-28a98eabebfd11e8svcOperativeBoundvol1

حال فضای volume ما به ۲۰ گیگابایت افزایش پیدا کرده است.

توجه

توجه داشته باشید در صورتی که درخواست افزایش فضای ذخیره‌سازی داده می‌شود، برای اینکه این روند تکمیل شود، volume حتما باید به یک سرویس متصل باشد؛ در غیر این صورت روند متوقف شده و مقدار Condition در حالت Resizing باقی می‌ماند تا volume به یک سرویس متصل شده و روند تکمیل شود.