مقدمه

مقدمه

فندق همیشه سعی در ساده سازی توسعه و نگهداری نرم‌افزارها دارد.
به همین منظور بخش جدیدی به فندق اضافه شده است تا کاربران بتوانند بیشتر زمان خود را صرف توسعه محصولات ایشان کرده و کمترین نگرانی و درگیری را در رابطه با مدیریت منابع زیرساختی و تنظیمات سرور‌ها داشته باشند.


البته داکر بخش کوچکی از ماجرا است‌؛ آماده سازی پروژه‌ها برای محیط عملیاتی کار چندان ساده‌ای نیست و نکات زیادی می‌بایست در نظر گرفته شود که ممکن است هر کدام از آنها از دید کاربر پنهان بماند و موجب شود که سرویس ایشان به درستی عمل نکرده و یا به کندی عمل کند.
فندق سعی می‌کند best practice ها یا به بیان دیگر بهترین روش‌های استقرار سرویس‌هایی که از فریم‌ورک‌های مشهور استفاده می‌کنند را به صورت پیش‌فرض پیاده سازی کند تا شما به راحتی هر چه تمام‌تر و با بالاترین استانداردها بتوانید پروژه‌های خود را راه ‌اندازی نمایید.

لیست فریمورک‌هایی که در حال حاضر پشتیبانی می‌شوند

نام سورسلینکنام سورسلینک
Static WebsiteمشاهدهDjangoمشاهده
LaravelمشاهدهFlaskمشاهده
Node.jsمشاهدهSpring Bootمشاهده
AngularمشاهدهReactمشاهده
Vue.jsمشاهدهASP.NET Coreمشاهده