مانیفست سرویس

مانیفست سرویس چیست؟

دیپلوی کردن سرویس‌ها بسته به تنظیماتی که حین استقرار آن‌ها مشخص می‌کنید، می‌تواند پیچیده شود و انجام این کار با استفاده از fandogh service deploy برای تعداد زیادی سرویس کاملا خسته‌کننده بوده و همچنین احتمال خطا در تنظیمات را هم بالا می‌برد.

به همین دلیل امکانی در نظر گرفته شده است تا شما مشخصات سرویسی که قرار است ساخته شود را در یک فایل با فرمت و ساختار مشخص می‌نویسید که ما به آن مانیفست می‌گوییم؛ هر بار که فایل مانیفست را از طریق fandogh service apply در اختیار fandogh-cli قرار دهید، سرویس مورد نظر شما با مشخصات نوشته شده در مانیفست، ایجاد یا با ویژگی‌های جدید به روزرسانی می‌شود.

به عنوان مثال اگر فایل manifest خود را با نام api-v1.2.yaml ذخیره کرده باشید، می‌توانید با دستور زیر آن را دیپلوی کنید.

fandogh service apply -f api-v1.2.yaml

ساختار مانیفست سرویس

اگر قبلا با fandogh-cli برای دیپلوی سرویس‌های مورد نیازتان کار کرده باشید احتمالا بیشتر قسمت‌های مانیفست به نظر شما آشنا می‌آید. در غیر اینصورت نگران نباشید، مانیفست بسیار ساختار ساده‌ای داشته و در این مستند سعی شده تا توضیحات دقیقی در مورد چگونگی ساختار آن هم فراهم شود.
فرمت فایل‌های مانیفست YAML است؛ درست مثل JSON فقط شمایل متفاوتی دارد و به نسبت خواناتر است.
به ازای هر سرویس لازم است شما یک Object بنویسید که فیلد‌های زیر را دارا باشد:

kind

نوع سرویسی که قصد دیپلوی آن را دارید، انواع سرویس این موارد هستند:

ExternalService

سرویس‌هایی که قصد دارید به طور خارجی در دسترس باشند، مثل API‌ها، قابل استفاده است. این نوع سرویس‌ها مشابه حالت پیشفرض دستور fandogh service deploy‍ بدون حضور سویچ internal--‍ است.

InternalService

سرویس‌هایی که داخلی هستند و فقط توسط سرویس‌های دیگر شما استفاده می‌شوند، مثل دیتابیس‌ها، Message Brokerها و... .

راهنمایی

این نوع سرویس‌ها مثل سوئیچ internal-- در دستور fandogh service deploy‍ هستند.

ManagedService

از این مورد میتوان برای دیپلوی سرویس های مدیریت شده فندق مثل MySQL یا PostgreSQL استفاده کرد.

name

نامی که برای سرویس خود انتخاب می‌کنید. باقی سرویس‌ها از طریق این نام )name( سرویس را پیدا می‌کنند. این مورد مشابه سوئیچ name-- در دستور fandogh service deploy است.

spec

این فیلد حاوی Objectای است که بسته به مقدار فیلد kind ساختار متفاوتی دارد و مشخصات سرویس شما داخل آن قرار می‌گیرد.
این ساختار کلی مانیفست است:

kind: ExternalService
name: some-api
spec:
...

که البته در قسمت spec باید مشخصات سرویس قرار بگیرد. حالا مقدار فیلد spec‍ را به ازای kindهای مختلف بررسی می‌کنیم:

فیلد spec در ExternalService ها

کلید‌های اصلی برای این فیلد عبارتند از:

image

این فیلد باید حاوی نام و ورژن ایمیجی باشد که مایلید سرویس از روی آن ساخته شود.
به عنوان مثال:

  • my_api:7.9.1 یعنی ورژن 7.9.1 از ایمیج my_api که قبلا در فندق منتشر کرده اید.
  • library/nginx:latest یعنی ورژن latest از ایمیج nginx که در رجسیتری docker hub قرار دارد.
  • docker-registry.my-company.com:5000/my-api:2.3 یعنی ورژن 2.3 از ایمیجی که در یک رجیستری دلخواه قبلا push کرده‌اید.
نکته

توجه داشته باشید اگر این رجیستری private است و نیاز به credential دارد باید secret مورد نیاز را بسازید و حتما فیلد image_pull_secret را در مانیفست مشخص کنید.

image_pull_policy

زمانی که از رجیستری‌های خارجی استفاده می‌کنید بسته به اینکه چطور ورژن‌های مربوط به imageهای خود را مدیریت می‌کنید، ممکن است نیاز پیدا کنید همیشه، صرف‌نظر از اینکه image روی سرور فندق وجود داشته باشد یا خیر، حتما دوباره image از رجیستری دریافت شود. برای این کار باید این فیلد را روی مقدار Always‍ تنظیم کنید.

راهنمایی

حالت پیشفرض این فیلد IfNotPresent است.

image_pull_secret

زمانی که قرار است Image مربوط به سرویس از یک رجیستری خارجی private دریافت شود )pull شود( لازم است از قبل Secret مربوط به رجیستری را ساخته باشید و نام secret را اینجا مشخص کنید.

replicas

در این فیلد می‌توانید مشخص کنید که چند instance از سرویس مورد نظرتان نیاز دارید، به طور پیشفرض مقدار این فیلد ۱ است.

port

از طریق این فیلد مشخص می‌کنید که درخواست‌هایی که کاربران به پورت ۸۰ ) یا ۴۴۳( ارسال می‌کنند باید به کدام پورت از سرویس شما هدایت شوند. به عنوان مثلا اگر یک سرویس NodeJS دارید که روی پورت ۳۰۰۰ اجرا شده و می‌خواهید درخواست‌های HTTP از پورت ۸۰ به پورت ۳۰۰۰ آن سرویس هدایت شوند، از طریق فیلد port باید این موضوع را مشخص کنید.

راهنمایی

به صورت پیش‌فرض همیشه پورت ۸۰ در نظر گرفته می‌شود و اگر سرویس مورد نظرتان روی پورت ۸۰ سرویس‌دهی می‌کند، نیاز ندارید این فیلد را مشخص کنید.

command

از طریق این فیلد می‌توانید دستوری که می‌خواهید در زمان ساخته شدن یک سرویس، بر روی کانتینر مورد نظرتان اجرا شود را مشخص نمایید.
به عنوان مثال برای آنکه در هنگام ساخت کانتینر یک فایل با نام main توسط کامپایلر پایتون کامپایل و اجرا شود از دستور python main.py استفاده می‌کنیم؛ ولی برای آنکه این دستور برای فندق قابل فهم باشد باید آن را به صورت آرایه مانند دستور زیر در فایل مانیفست قرار دهیم:

command:
- python
- main.py

command_args

در برخی موارد ممکن است command دارای یک یا چند آرگمان )argument( باشد، به همین دلیل برای آنکه آرگمان‌ها را به command پاس دهیم، نیاز است تا به صورت آرایه آن‌ها را در مانیفست بنویسیم.
برای مثال دستور printenv را در نظر بگیرید:

command:
- printenv
command_args:
- FANDOGH_ENV
- MY_ENV

در این دستور به کانتینر گفته‌ایم که بعد از اجرا در اولین دستور مقادیر FANDOGH_HOST و MY_ENV را نمایش دهد.

چند نکته مهم در رابطه با استفاده از command و command_args

نکته

اگر از دستور command و command_args استفاده نکنید، دستور پیش‌فرض موجود در Docker Image اجرا خواهد شد.

اگر از دستور command استفاده کنید ولی command_args را وارد نکنید، command اجرا خواهد شد و CMD و ENTRYPOINT تعریف شده در Docker Image نادیده گرفته خواهند شد.

اگر تنها command_args را وارد نمایید، دستور ENTRYPOINT داخل Docker Image شما با آرگمان‌های جدید اجرا می‌شود.

اگر از هر دو دستور command و command_args استفاده نمایید، آنگاه دستورات CMD و ENTRYPOINT تعریف شده در Docker Image شما نادیده گرفته شده و command جدید با command_argsهایی که تعریف کرده‌اید اجرا خواهند شد.

path

اگر مایل هستید سرویس مورد نظرتان روی path خاصی درخواست‌ها را پاسخ دهد، مثلا از یک سرویس wordpress به عنوان بلاگ استفاده می‌کنید، می‌توانید از طریق این فیلد path را مشخص کنید.
مثلا /blog/ مشخص می‌کند تا فقط درخواست‌هایی که به آن مسیر ارسال شده‌اند به وردپرس برسند تا روی بقیه path ها بتوانید سرویس‌های دیگری را اجرا کنید. برای مثال فرض کنید ۲ سرویس مجزا در اختیار دارید؛ یکی با زبانی دلخواه که سایت اصلی شماست و بر روی آدرس mysite.com در دسترس است و دیگری بلاگ سرویس شماست که با wordpress توسعه یافته و قصد دارید در صورتی که کاربر آدرس mysite.com/blog را وارد کرد وارد این سرویس شود. برای این کار مانیفست‌ها به این صورت ایجاد می‌شوند:

website.yml
kind: ExternalService
name: website
spec:
...
domains:
- name: mysite.com
...
blog.yml
kind: ExternalService
name: blog
spec:
path: /blog/
...
domains:
- name: mysite.com
...

allow_http

اگر این فیلد true باشد، به این معنی است که فندق نباید درخواست‌های HTTP را به HTTPS ریدایرکت کند.

راهنمایی

به طور پیشفرض مقدار این فیلد true است، تا درخواست‌های HTTP ریدایرکت نشوند.

disable_default_domains

با استفاده از این پارامتر می‌توانید مشخص کنید که آیا دامنه‌های پیشفرض برای سرویس شما ساخته شوند یا خیر.

راهنمایی

به طور پیشفرض مقدار این فیلد false است.

نکته

اگر در مانیفست سرویس دامنه دلخواهی به سرویس اضافه نکرده و قصد غیر فعال کردن دامنه‌های پیشفرض را داشته باشید، با خطای سروری مواجه خواهید شد.

نکته

این قابلیت تنها برای حساب‌های کاربری حرفه‌ای قابل استفاده است.

env

این فیلد یک آرایه از environment variable‌هایی است که مایلید موقع اجرای پروسه‌ی کانتینر مورد نظرتان set شده باشند. به این شکل می‌توانید مقادیر آن را مشخص کنید:

env:
- name: VARIABLE_NAME
value: VARIABLE_VALUE
...

hidden
شما همچنین می توانید با اضافه کردن فیلد hidden به env های خود تعیین کنید که مقادیر تعیین شده نمایش داده شوند یا خیر.

راهنمایی

توجه داشته باشید که تمام env‌ها به صورت پیش فرض hidden:false در نظر گرفته می شوند و اگر می‌خواهید مقدار فیلد نمایش داده نشود باید مقدار hidden را true قرار دهید.

env:
- name: VARIABLE_NAME
value: VARIABLE_VALUE
hidden: true
...

environment secret
در صورتی که نیاز دارید مقدار داده یک environment variable داخل مانیفست در دسترس نباشد و از مخزنی امن دریافت شود، می‌توانید همانند مثال زیر از environment-secret استفاده کنید:

env:
- name: VARIABLE_NAME
secret: SECRET_NAME
...

در این حالت مقدار VARIABLE_NAME از سکرت با نام SECRET_NAME خوانده شده و به سرویس در حال استقرار پاس داده می‌شود.

domains

اینجا می‌توانید لیست دامنه‌هایی که می‌خواهید به این سرویس متصل کنید را مشخص کنید. مثلا سرویس مورد نظر فرانت وب‌سایت شماست و مایلید روی domain.com و www.domain.com در دسترس باشد:

domains:
- name: domain.com
- name: www.domain.com
...

port_mapping

بعضی مواقع یک سرویس بخصوص ممکن است نیاز داشته باشد بیش از یک port از خود را expose کند، البته منظور expose کردن برای سرویس‌های داخل همان Namespace است. برای اینکار می‌توانید از این فیلد استفاده کنید.

نکته

توجه داشته باشید که از طریق port_mapping نمی‌توانید پورتی را به طور External اکسپوز کنید. port_mapping پورت‌های یک سرویس را برای سرویس‌های دیگر همان namespace در دسترس قرار می‌دهد.

مثلا می‌خواهیم پورت ۸۰۸۰ کانتینر را روی پورت ۸۰۸۱ با پروتکل TCP اکسپوز کنیم و پورت 11001 را روی پورت دیگری مثل 7701 با پروتکل UDP اکسپوز کنیم:

port_mapping:
- port: 8081
target_port: 8080
protocol: TCP
- port: 7701
target_port: 11001
protocol: UDP
...
راهنمایی

توجه داشته باشید که target_port، پورتی است که داخل کانتینر سرویس شما روی آن سرویس می‌دهد و port، پورتی است که قرار هست بقیه سرویس‌ها از بیرون از طریق آن با سرویس مورد نظر تماس بگیرند.

مقدار پیشفرض برای پروتکل TCP است، پس اگر به UDP نیازی ندارید نیازی نیست مقدار آن را قید کنید.

volume_mounts

همانطور که می‌دانید فندق هنگام عضویت به هر کدام از کاربران یک فضای ذخیره‌سازی مانا ارائه می‌دهد که محتویات آن با از بین رفتن یا ریست شدن سرویس از بین نمی‌رود.
این فضای ذخیره سازی همواره در مسیر /mnt/shared-volume در تمام سرویس‌ها در دسترسی است؛ اما گاهی اوقات کاربران نیاز دارند که بخشی از این فضا را در مسیری بخصوص در دسترس قرار دهند یا به اصطلاح mount کنند.

مثلا ایمیج رسمی MySQL در docker hub اینطور پیکربندی شده است که دیتابیس و فایل‌های مرتبط را در مسیر /var/lib/mysql ذخیره می‌کند؛ برای اینکه فایل‌های MySQL در فضای ذخیره‌سازی قرار بگیرد باید هنگام ساخت سرویس فندق بخشی از فضای ذخیره‌سازی را در مسیر /var/lib/mysql‍ )یا هر مسیر مورد نظر دیگری( mount کند.

برای رفع این نیاز شما می‌توانید در مانیفست با استفاده از volume_mounts مشخص کنید که چه بخشی از فضای ذخیره‌سازی شما در چه مسیری باید در دسترس قرار بگیرد.
به مثال زیر توجه کنید:

volume_mounts:
- mount_path: /var/lib/mysql
sub_path: mysql
نکته

توجه داشته باشید که آدرس mount_path حتما باید از مسیر روت نوشته شود در غیر این صورت سرور دچار خطا خواهد شد و manifest به درستی set نمی شود.

با اضافه کردن این بخش به مانیفست سرویس، یک دایرکتوری در فضای‌ ذخیره‌سازی شما به نام mysql ساخته می‌شود و در نقطه /var/lib/mysql سرویس مورد نظر شما mount می‌شود.
شما می‌توانید از طریق sub_path دایرکتوری‌ بخصوصی از فضای ذخیره‌سازی را مشخص کنید و به وسیله mount_path مشخص کنید که آن دایرکتوری در کجای سرویس باید mount شود.

Dedicated Volume
اگر می‌خواهید از dedicated volume استفاده کنید می توانید مانند قطعه کد زیر از متغیر volume_name استفاده کرده و نام volumeای که ساخته‌اید را در جلوی آن قرار دهید.

volume_mounts:
- mount_path: /var/lib/mysql
sub_path: mysql
volume_name: my-volume
...

volume_browser_enabled

با استفاده از این فیلد می‌توانید برای سرویس‌هایی که به Dedicated Volume متصل هستند، یک کانتینر File Browser ایجاد نمایید تا به محتوای فضای‌ ذخیره‌سازی دسترسی داشته باشید.

volume_browser_enabled: true/false

برای کسب اطلاعات و آشنایی و درک بیشتر این ویژگی می‌توانید مستندات مربوط به آن را از این بخش مطالعه نمایید.

resources

از طریق این فیلد می‌توانید مشخص کنید که چه مقدار منابع نیاز دارید.
ساختار این فیلد به این شکل است:

resources:
memory: 200Mi

که 200Mi یعنی ۲۰۰ مگابایت فضای رم که باید به این سرویس تخصیص داده شود و شما می‌توانید هر مقداری که نیاز دارید را مشخص کنید. مثلا برای ۱ گیگ باید 1024Mi بنویسید.

readiness_probe و liveness_probe

پایداری سرویس شما در گروی این است که فندق بتواند به درستی سلامت و آمادگی آن را تشخیص دهد.
در بسیاری از موارد بدون همکاری سرویس شما امکان اینکه این امر به طور دقیق انجام شود وجود ندارد، به همین دلیل امکانی در manifest وجود دارد که از طریق آن می‌توانید یک API در اختیار فندق قرار دهید تا از طریق آن، فندق بتواند از صحت و آمادگی سرویس شما مطلع شود.
روش کار به این شکل است که یک HTTP API مشخص می‌کنید که فندق آن را در بازه‌های زمانی مشخص فراخوانی کرده و اگر با کد ۲۰۰ پاسخ دریافت کند به معنی سلامت سرویس شماست و در غیر اینصورت یعنی سرویس دچار مشکل شده است.

liveness_probe:
initial_delay_seconds: 12
period_seconds: 60
timeout_seconds: 12
http_get:
path: "/are-you-live"
port: 80
readiness_probe:
initial_delay_seconds: 5
period_seconds: 10
timeout_seconds: 12
http_get:
path: "/are-you-ready"
port: 80

در مثال بالا، در ابتدا قبل از اینکه فندق ترافیک را به سمت سرویس شما هدایت کند، از طریق فراخوانی pathای که در قسمت readiness_probe مشخص کردید از آمادگی سرویس شما برای دریافت ترافیک اطمینان حاصل می‌کند.

سپس بعد از راه‌اندازی سرویس به اندازه initial_delay_seconds صبر می‌کند و بعد از آن در بازه‌های زمانی مشخص شده توسط period_seconds بر حسب ثانیه، از طریق فراخوانی path، مثلا /are-you-live، سلامت سرویس را بررسی می‌کند و در صورتی که بعد از گذشت timeout_seconds پاسخ با کدی غیر از ۲۰۰ دریافت کند سرویس را restart می‌کند.

راهنمایی

readiness_probe برای سرویس‌هایی که زمان نیاز دارند تا به طور کامل load شوند، بسیار کاربردی است.

فیلد‌ spec در InternalServiceها

فیلد spec در InternalService ها کاملا مشابه فیلد spec در ExternalServiceها است، با این تفاوت که فیلد‌های زیر را ندارد:

  • port
  • path
  • allow_http
  • domains

فیلد spec در ManagedServiceها

service_name

از طریق این فیلد مشخص می‌کنید که قصد ایجاد کدام یک از managed-service های فندق را دارید؛ برای مشاهده انواع managed-service‌ها به این بخش رجوع کنید.

version

از طریق این فیلد مشخص می‌کنید کدام ورژن برای سرویس انتخاب شده دیپلوی شود.

parameters

هر managed-service مجموعه‌ای از پارامتر‌های پیکربندی را دارد که می‌توانید از طریق این قسمت آن‌ها را مشخص کنید.
مثلا می‌توانیم برای یک سرویس MySQL این موارد را مشخص کنیم:

parameters:
- name: phpmyadmin_enabled
value: true
- name: mysql_root_password
value: root
- name: volume_name
value: YOUR_VOLUME_NAME

resources

از طریق این فیلد می‌توانید مشخص کنید که چه مقدار منابع نیاز دارید. ساختار این فیلد به این شکل است:

resources:
memory: 200Mi

که 200Mi یعنی ۲۰۰ مگابایت فضای رم باید به این سرویس تخصیص داده شود. شما می‌توانید هر مقداری که نیاز دارید را مشخص کنید. مثلا برای ۱ گیگ باید 1024Mi بنویسید.

قابلیت استفاده از متغیر در manifest

شما می‌توانید در داخل manifest از متغیر‌های مختلف استفاده کنید و هنگام فراخوانی دستور fandogh service apply مقدار متغیر‌ها را مشخص کنید.
به عنوان مثلا تصور کنید مایل نیستید مقدار Environment variable‌ای مثل DB_PASSWORD را در فایل manifest بنویسید؛ برای این کار می‌توانید به این شکل عمل کنید:

kind: ExternalService
name: hello-world
spec:
image: registry.my-comapny.com:5000/golabi/api:v1
image_pull_policy: Always
image_pull_secret: "private-registry-secret"
replicas: 4
port: 8080
env:
- name: DB_PASSWORD
value: ${DB_PASSWORD}

اگر دقت کنید مقداری که برای DB_PASSWORD مشخص شده است به صورت }DB_PASSWORD{$ است. یعنی این مقدار یک متغیر است. بعدا هنگام دیپلوی باید مقدار این متغیر را مشخص کنید:

۱- Inline Param

در این روش شما باید مقدار environment variable را در ادامه دستور apply مانند قطعه کد زیر قرار دهید.

fandogh service apply \
-f my-api-manifest.yaml \
-p DB_PASSWORD=somelongunpredictablestring

۲- OS Environment Variable

در این روش شما می توانید از environment variable هایی که از قبل بر روی محیط خود ایجاد کرده‌اید استفاده کنید. مزیت این روش نسبت به روش Inline Param این است که شما فقط باید نام varaibleای که از قبل بر روی محیط خود ایجاد کرده اید را بعد از p- قرار دهید.
برای مثال اگر شما از قبل در محیط خود DB_PASSWORD را export کرده بودید و حالا همین متغیر را در مانیفست خود استفاده کرده اید، مانند دستور زیر باید در ادامه دستور apply بنویسید ‍p DB_PASSWORD- تا خود fandogh-cli مقدار این متغیر را از روی محیطی که بر روی آن در حال اجرا است بخواند.

fandogh service apply \
-f my-api-manifest.yaml \
-p DB_PASSWORD

قابلیت دیپلوی چند سرویس از طریق یک مانیفست

در صورتی که پروژه شمااز چند سرویس تشکیل شده و این سرویس‌ها رابطه نزدیکی با یکدیگر دارند، شاید بهتر باشد که به جای داشتن فایل مانیفست به تعداد سرویس‌ها، یک فایل مانیفست داشته باشید که شامل تنظیمات تک تک این سرویس‌ها باشد.
در مانیفست فندق، شما می‌توانید تعریف سرویس‌ها را با جدا کننده ‍--- از یکدیگر جدا کنید و بدین شکل چند سرویس را داخل یک مانیفست تعریف کنید.

توجه

تنها سرویس‌هایی که تغییری در تعریف مانیفست‌ آنها وجود داشته باشد redeploy خواهند شد و سرویس‌هایی که تغییری در مانیفست‌ آنها رخ نداده است، به اجرای خود ادامه خواهند داد.

برای مثال اگر قصد راه اندازی یک CMS مانند wordpress بر روی فندق را داشته باشید کافی است مانیفست زیر را apply کنید:

multiple_service_deployment.yml
kind: ManagedService
name: wordpress-db
spec:
service_name: mysql
version: 5.7
parameters:
- name: phpmyadmin_enabled
value: true
- name: mysql_root_password
value: some_long_unpredictable_string
resources:
memory: 200Mi
---
kind: ExternalService
name: my-blog
spec:
image: library/wordpress:latest
port: 80
env:
- name: WORDPRESS_DB_HOST
value: wordpress-db
- name: WORDPRESS_DB_PASSWORD
value: some_long_unpredictable_string

نمونه مانیفست برای انواع سرویس

نمونه مانیفست برای ExternalService

external_deployment.yml
kind: ExternalService
name: hello-world
spec:
image: registry.my-comapny.com:5000/gerdoo/hello-world:v1
image_pull_policy: Always
image_pull_secret: "private-registry-secret"
replicas: 4
port: 8080
path: /hello-world/
allow_http: false
env:
- name: DEBUG
value: 1
- name: API_KEY
value: SOME_LONG_RANDOM_STRING
domains:
- name: hello-world.my-company.com
- name: hw.my-company.com
port_mapping:
- port: 8081
target_port: 8081
protocol: tcp
resources:
memory: 100Mi
volume_mounts:
- mount_path: /var/lib/mysql
sub_path: mysql
liveness_probe:
initial_delay_seconds: 12
period_seconds: 60
timeout_seconds: 12
http_get:
path: "/are-you-live"
port: 80
readiness_probe:
initial_delay_seconds: 5
period_seconds: 10
timeout_seconds: 12
http_get:
path: "/are-you-ready"
port: 80

نمونه مانیفست برای InternalService

internal_deployment.yml
kind: InternalService
name: cache
spec:
image: library/redis:latest
image_pull_policy: IfNotPresent
replicas: 1
env:
- name: VERSION
value: v1
port_mapping:
- port: 6379
target_port: 6379
# default protocol is TCP
resources:
memory: 400Mi
volume_mounts:
- mount_path: /var/lib/mysql
sub_path: mysql
liveness_probe:
initial_delay_seconds: 12
period_seconds: 60
timeout_seconds: 12
http_get:
path: "/are-you-live"
port: 80
readiness_probe:
initial_delay_seconds: 5
period_seconds: 10
timeout_seconds: 12
http_get:
path: "/are-you-ready"
port: 80

نمونه مانیفست برای ManagedService

kind: ManagedService
name: db
spec:
service_name: mysql
version: 5.7
parameters:
- name: phpmyadmin_enabled
value: true
- name: mysql_root_password
value: some_long_unpredictable_string
resources:
memory: 800Mi