آرشیو سرویس

Service Archive

شاید مواقعی پیش آمده باشد که موقتا تصمیم گرفته باشید سرویس فعال خود را از مدار خارج کنید ولی فراموش کرده باشید که فایل مانیفست آن را در جایی ذخیره کنید یا برای استقرار دوباره به آن دسترسی نداشته باشید.

یکی از روش‌ها برای این موضوع توقف موقت یا Pause خواهد بود اما این روش هزینه‌بر است چرا که کاربر باید میزان مشخصی از منابع موجود را به سرویس pause شده تخصیص دهد!

روش دیگری که سکوی ابری فندق ارائه می‌دهد، قابلیت آرشیو کردن سرویس است؛ به این صورت که کاربر می‌تواند در هنگام حذف کردن سرویس، آن را ابتدا آرشیو و بعد حذف کند.

برای مشخص شدن روند به شکل زیر توجه کنید:

Service Archive Procedure

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید، کاربر درخواستی مبنی بر حذف سرویس با نام svc را به سرور ارسال می‌کند. بعد از آنکه درخواست به سرورهای فندق رسید بررسی ۲ حالت رخ خواهد داد:

  • اگر درخواست حذف بدون آرشیو باشد، سکو به صورت مستقیم و همانطور که در شکل )Destroy Without Archive( نمایش داده، سرویس را از فضانام کاربر حذف می‌کند.
  • اگر درخواست حذف با آرشیو باشد، سکو ابتدا تنظیمات سرویس را ذخیره و سپس در صورت موفقیت آمیز بودن روند آرشیو، سرویس را از فضانام کاربر حذف می‌کند.
هشدار

توجه داشته باشید در روند آرشیو، سکو آخرین مانیفست از سرویس فعلی شما را با نام همان سرویس ذخیره می‌کند و در صورتی که سرویس دیگری با همان نام را آرشیو کنید، مانیفست جدید جایگزین مانیفست قبلی خواهد شد، لذا قبل از آرشیو از درستی روند اطمینان حاصل کنید.

آرشیو کردن سرویس

کاربران به دو روش قادر به آرشیو کردن سرویس‌های خود خواهند بود:

  • با استفاده از داشبورد مدیریتی بخش سرویس‌ها یا جزئیات سرویس، گزینه حذف و آرشیو سرویس را انتخاب نمایید.
  • با استفاده از دستور destroy در fandogh-cli.
destroy and archive service
fandogh service destroy --name SERVICE_NAME --archived

همانظور که در دستور بالا مشاهده می‌کنید، با قرار دادن پارامتر archived-- شما به سکو اطلاع می‌دهید که سرویس مورد نظر با نام SERVICE_NAME قبل از حذف آرشیو شد.

ساخت سرویس از آرشیو

برای آنکه بتوانید سرویس خود را از آرشیو سرویس‌ها مستقر کنید می‌توانید به دو روش زیر عمل کنید:

  • با مراجعه به صفحه سرویس‌ها در داشبورد مدیریتی و انتخاب گزینه سرویس‌های آرشیو شده، آرشیو مورد نظر را پیدا و سپس از منو موجود، گزینه راه‌اندازی سرویس را انتخاب نمایید.
  • با استفاده از دستور fandogh service apply موجود در fandogh-cli : ‍
Deploy Service From Archive
fandogh service apply --from-archive ARCHIVE_NAME

با استفاده از دستور بالا و قرار دادن نام آرشیو به جای ARCHIVE_NAME می‌توانید سرویس مورد نظر را بر روی فضانام خود مستقر نمایید.

مدیریت آرشیو سرویس‌ها

شما می‌توانید با استفاده از داشبورد مدیریتی یا fandogh-cli آرشیو سرویس‌های خود را مدیریت کنید.

مشاهده لیست آرشیوها

  • داشبور مدیریتی: با مراجعه به صفحه سرویس‌ها و انتخاب گزینه سرویس‌های آرشیو شده می‌توانید لیست سرویس‌های آرشیو شده را مشاهده کنید.
  • Fandogh CLI: با استفاده از دستور زیر در fandogh-cli می‌توانید لیست سرویس‌های آرشیو شده را مشاهده کنید:
Service Archive List
fandogh service archive list

حذف آرشیو سرویس

  • داشبور مدیریتی: با مراجعه به صفحه سرویس‌ها و انتخاب گزینه سرویس‌های آرشیو شده از لیست آرشیو نمایش داده شده، آرشیو مورد نظر را انتخاب و از طریق منو آن گزینه حذف آرشیو را انتخاب نمایید.
  • Fandogh CLI: با استفاده از دستور زیر در fandogh-cli می‌توانید لیست آرشیو سرویس مورد نظر خود را حذف کنید:
Service Archive Delete
fandogh service delete --name ARCHIVE_NAME

همانطور که در دستور بالا مشاهده می‌کنید، با قرار دادن نام آرشیو سرویس به جای متغیر ARCHIVE_NAME می‌توانید آن را حذف کنید.

مدیریت آرشیو سرویس‌ها در CLI

 CLI Image

fandogh-cli

شما همچنین می توانید با وارد کردن دستورfandogh service archive --help در fandogh-cli لیست دستورات موجود را مشاهده کنید.

list

با استفاده از دستور fandogh service archive list می‌توانید لیست آرشیو سرویس‌های موجود خود را مشاهده کنید.

delete

با وارد کردن دستور fandogh service archive delete --name ARCHIVE_NAME می‌توانید آرشیو سرویس با نام ARCHIVE_NAME حذف نمایید.

name-- یا n-
پارامتر name یا n نمایانگر نام آرشیو سرویسی است که می‌خواهید آن را حذف کنید.