محاسبه و تخصیص منابع

تعریف منابع

منابع در سکوی ابری فندق با مشخصات زیر مطرح می‌شوند:

توجه

در نظر داشته باشید تمام منابعی که به فضانام‌ها اختصاص داده می‌شود Dedicated بوده و فقط برای آن فضانام رزرو می‌شود و به هیچ عنوان با دیگر کاربران اشتراک گذاشته نمی‌شود.

رم )Memory(

هر فضانام می‌تواند به میزان دلخواه رم در اختیار داشته باشد و با استفاده از آن، سرویس‌های خود را ایجاد کند و واحد اندازه گیری رم در فندق Mi است که معنی همان مگابایت را می‌دهد.

توجه

توجه داشته باشید به هنگام خرید منابع، واحد اندازه‌گیری رم برای سفارش‌گذاری GB در نظر گرفته می‌شود.

پردازنده )CPU(

پردازنده یا CPU همان واحد پردازشی بوده و هیچ تعریف خارج از عرفی ندارد.

مهم

توجه داشته باشید CPU به تنهایی قابل سفارش‌گذاری نیست و باید به میزانی که CPU احتیاج دارید رم تهیه فرمایید. به عنوان مثال اگر ۲ هسته CPU نیاز داشته باشید، باید ۴ گیگابایت رم تهیه بفرمایید.

فضای ذخیره‌سازی اشتراکی

هر فضانام در فندق دارای یک فضای ذخیره‌سازی اشتراکی خواهد بود که کمینه و بیشینه میزان آن به ازای هر فضانام ۲.۵ گیگابایت است و قابل افزایش یا کاهش نخواهد بود.

توجه

اشتراکی بودن فضای ذخیره‌سازی به این معنا نیست که دیگر فضانام‌ها به فضای ذخیره‌سازی شما دسترسی دارند، بلکه منظور از اشتراکی به این معناست که تمام سرویس‌های یک فضانام، به این فضای ذخیره‌سازی دسترسی داشته و محدودیتی وجود ندارد.

فضای ذخیره‌سازی اختصاصی )Dedicated Volume(

هر فضانام می‌تواند به میزان مورد نیاز خود فضای ذخیره‌سازی اختصاصی تهیه کند. فضای ذخیره‌سازی اختصاصی یا همان Dedicated Volume به صورت پیش‌فرض در درسترس کاربر نیست و باید از طریق داشبورد کاربری سفارش‌گذاری و تهیه شود.

انواع فضانام‌

فضانام‌ها در سکوی ابری فندق به دو صورت رایگان و حرفه‌ای تعریف ‌می‌شوند.

فضانام رایگان

هر کاربر به صورت پیش فرض بعد از ثبت‌نام، مقدار محدودی منابع در اختیار خواهد داشت. این منابع کاملا رایگان بوده و هیچ هزینه‌ای بابت آن دریافت‌ نمی‌شود.
این مدل فضانام بیشتر جهت تست فندق و یا انجام کارهای دانشجویی و سبک در نظر گرفته شده‌است.

فضانام حرفه‌ای

به دلیل تکریم کاربران و عدم استفاده از ادبیات تجاری، ما در سکوی ابری فندق به کاربرانی که برای فضانام خود هزینه پرداخت می‌کنند، نام فضانام حرفه‌ای را در نظر گرفته‌ایم.
در صورت نیاز به منابع بیشتر برای سرویس ها، می‌توانید منابع مورد نیاز فضانام خود را از طریق داشبورد کاربری، تهیه کنید.

پلن‌ها

هر کاربر برای آنکه بتواند بیش از ۲ سرویس بر روی فضانام خود ایجاد نماید، باید یک پلن تهیه کند. پلن‌ها همان مشخصات منابع مورد نیاز یک فضانام هستند.

پلن رایگان

این پلن برای تمام فضانام‌ها به صورت پیش‌فرض وجود دارد که مشخصات آن به شرح زیر است:

رمپردازندهفضای ذخیره‌سازی اشتراکیفضای ذخیره‌سازی اختصاصی
400Mi0.252.5GBندارد

با توجه به جدول فوق هر پلن رایگان ۴۰۰ مگابایت رم، ۰.۲۵ هسته پردازنده و ۲.۵ گیگابایت فضای‌ذخیره سازی اشتراکی در اختیار شما قرار می‌دهد.

مهم

در نظر داشته باشید پلن‌های رایگان ضمانت Uptime ندارند و در صورتی که فضانام‌های حرفه‌ای نیاز به منابع داشته باشند، فندق به صورت خودکار سرویس‌های رایگان را حذف کرده و منابع‌ ایشان را به فضانام‌های حرفه‌ای تخصیص می‌دهد و کاربران فضانام رایگان دوباره باید سرویس‌های خود را ایجاد کنند.

نکته

پس از حذف سرویس ها، داده های کاربران به مدت یک هفته بر روی سکوی ابری فندق نگهداری می شود. در این بازه زمانی شما می‌توانید مجددا سرویس خود را راه اندازی کرده و به داده های مورد نظر دسترسی داشته باشید. بدیهی است پس از گذشت یک هفته اطلاعات مورد نظر از فندق حذف می‌شود.

پلن پایه

اگر ضمانت uptime برای شما مهم است می توانید از این پلن استفاده کنید؛ ولی در نظر داشته باشید همچنان محدودیت ساخت ۲ سرویس وجود دارد و هر سرویس می‌تواند حداکثر ۲۵۶ مگابایت رم داشته باشد.
مشخصات این پلن به شرح زیر است:

رمپردازندهفضای ذخیره‌سازی اشتراکیفضای ذخیره‌سازی اختصاصی
512Mi0.252.5GBندارد

با توجه به جدول فوق پلن پایه ۵۱۲ مگابایت رم، ۰.۲۵ هسته پردازنده و ۲.۵ گیگابایت فضای‌ذخیره سازی اشتراکی در اختیار شما قرار می‌دهد.

پلن پیش‌فرض

با توجه به بخش تنظیمات منابع در داشبورد کاربری فندق، کارت هایی به صورت پیش‌فرض نمایش داده شده‌اند که میزان منابع و نام متفاوتی دارند.
این کارت‌ها یک پیشنهاد از سوی سکوی ابری فندق است تا کاربران در روند تصمیم گیری راحت باشند ولی هیچ گونه اجباری برای انتخاب این پلن‌ها وجود ندارد و کاربران همچنان می‌توانند یک پلن به انتخاب خود ایجاد کنند.

پلن انتخابی

هر کاربر می‌تواند نسبت به طراحی پلن‌ مورد نیاز خود از بخش تنظیمات منابعِ داشبورد کاربری اقدام نماید.

سیاست‌های تخصیص منابع

سکوی ابری فندق برای تخصیص منابع به سرویس‌های موجود در فضانام سیاست‌هایی دارد که در ادامه توضیح داده شده‌اند:

رم )Memory(

هر سرویس می‌تواند میزان مشخصی رم در اختیار داشته باشد ولی این میزان نمی‌تواند از Max Memory Per Service بیشتر شود.

پردازنده )CPU(

هر سرویس به میزان رمی که به آن تعلق می‌گیرد، میزان مشخصی پردازنده دریافت‌ می‌کند.
نحوه محسابه آن به صورت نیم هسته به ازای هر گیگابایت است. یعنی اگر سرویس شما ۵۱۲ مگابایت رم داشته باشد، ۰.۲۵ هسته پردازنده و اگر ۲ گیگابایت رم داشته باشد، ۱ هسته پردازنده به آن تخصیص داده می‌شود.

فضای ذخیره‌سازی اشتراکی

هر سرویس‌ می‌تواند داده‌های خود را بر روی مسیر ذخیره‌سازی اشتراکی ذخیره کند ولی توجه داشته باشید که این فضای ذخیره‌سازی محدود است و در صورتی که بیش از ۲.۵ گیگابایت داده بر روی آن ذخیره شود، سکو به شما هشدار می‌دهد و در صورت عدم توجه، داده‌های اضافی حذف می‌شوند.

فضای ذخیره‌سازی اختصاصی )Dedicated Volume(

هر سرویس می‌تواند در آن واحد به یک فضای ‌‌‌‌ذخیره‌سازی اختصاصی یا همان Dedicated Volume که از قبل تهیه کرده‌اید متصل شود و داده‌های خود را بر روی آن ذخیره کند.

Replicas

هر فضانام که ۱ یا بیش از ۱ گیگابایت رم در اختیار داشته باشد، به ازای هر گیگابایت رم می‌تواند ۵ replica از سرویس خود ایجاد کند.
به عنوان مثال اگر فضانامی ۲ گیگابایت رم داشته باشد، هر سرویس مجاز یه ایجاد ۱۰ replica خواهد بود.

Max Memory Per Service

هر سرویس می‌تواند در بیشنه‌ترین حالت، ۱۶ گیگابایت رم به خود اختصاص دهد.

سقف تعداد سرویس

هر فضانام که ۱ یا بیش از ۱ گیگابایت رم در اختیار داشته باشد، به ازای هر گیگابایت می‌تواند ۵ سرویس ایجاد کند.
به عنوان مثال اگر فضانامی ۳ گیگابایت رم داشته باشد، مجاز است تا ۱۵ سرویس ایجاد کند.