MinIO

Minio

مهم

سرویس MinIO از تاریخ جولای سال ۲۰۲۱ نسخه جدیدی از این سرویس را ارائه کرده است که در آن تغییرات زیادی اعمال شده است. لذا سکوی ابری فندق دیگر از نسخه‌های پیشین پشیتبانی نکرده و پیشنهاد می‌شود کاربرانی که از نسخه‌های پیشین استفاده می‌کنند طبق مستندات جدید به نسخه جدید مهاجرت کنند.

اگر شما به دنبال راه حلی برای ذخیره‌سازی داده‌های متفاوت هستید بهتر است از Object Storageها استفاده کنید. یکی از این Object Storageها MinIO است.
MinIO یک Cloud Storage سازگار با Amazon S3 است که به شما این امکان را می دهد تا فایل‌های خود را بر روی آن ذخیره کنید و سرویس‌ها از طریق ارتباط API به آن‌ها دسترسی داشته باشند.

نکته

توجه داشته باشید maximum اندازه یک فایل برای یک Object نمیتواند بیشتر از ۵ ترابایت باشد.

برای اینکه بتوانید این سرویس را دیپلوی کنید، پارامتر‌های زیر را می‌توانید مشخص کنید:

کانفیگنوعپیش‌فرضتوضیح
service_namestringminioنامی که برای سرویس مایلید در نظر گرفته شود
minio_access_keystringمقدار access key
minio_secret_keystringمقدار secret key
minio_access_key_oldstringمقدار access key قبلی
minio_secret_key_oldstringمقدار secret key قبلی
volume_namestringنام volumeای که به سرویس وصل می شود
volume_browser_enabledbooleanfalseآیا سرویس مدیریت Dedicated Volume برای این سرویس ساخته شود یا خیر
نکته

توجه داشته باشید طول minio_access_key و minio_secret_key باید بیشتر از ۱۲ کاراکتر باشد، در غیر این صورت با خطای سرور مواجه خواهید شد.

توجه

توجه داشته باشید برای استفاده از قابلیت Volume Browser سرویس شما باید به یک Dedicated Volume متصل باشد؛ در غیر این صورت با خطای سرور مواجه خواهید شد.

برای دیپلوی کردن یک سرویس MinIO می‌توانیم به شکل زیر عمل کنیم:

fandogh managed-service deploy minio latest \
-c service_name=test-minio \
-c minio_access_key=12charchters \
-c minio_secret_key=12charchters \
-c volume_name=VOLUME_NAME \
-m 512Mi

این دستور یک سرویس MinIO ایجاد می‌کند که:

  • نام آن test-minio )یعنی در شبکه داخلی فضانام شما باقی سرویس‌ها از طریق نام test-minio و بر روی پورت 80 می‌توانند به آن متصل شوند( است.
  • میزان رم آن 512 مگابایت.
  • minio_access_key آن 12charchters
  • minio_secret_key آن 12charchters
  • و نام volume که داده‌های minio بر روی آن ذخیره می‌شود VOLUME_NAME است.

بعد از آن که سرویس MinIO ساخته شد، از طریق لینکی که در اختیار شما قرار می‌گیرد می‌توانید وارد داشبورد مدیریتی MinIO شده و access_key و secret_key را وارد نمایید و از سرویس استفاده کنید.

افزودن دامنه دلخواه

اگر قصد داشته باشید دامنه یا دامنه‌های دلخواهتان را به سرویس مدیریت شده مورد نظر متصل نمایید، از طریق این بخش می‌توانید لیست این دامنه‌ها را مشخص کنید.
برای مثال فرض کنید تمایل دارید سرویس مدیریت شده مورد نظر شما روی domain.com و www.domain.com در دسترس باشد:

domains:
- name: domain.com
- name: www.domain.com
...

بدین شکل بخش دامنه را به مانیفست سرویس خود اضافه کرده و آن را مستقر نمایید:

minio_deployment.yml
kind: ManagedService
name: test-minio
spec:
service_name: minio
version: latest
parameters:
- name: minio_access_key
value: 12charachters
- name: minio_secret_key
value: 12charachters
- name: volume_name
value: VOLUME_NAME
domains:
- name: domain.com
- name: www.domain.com
resources:
memory: 512Mi

Deploy With Manifest

شما همچنین می توانید برای اجرای راحت تر سرویس های مدیریت شده از مانیفست همانند مثال زیر استفاده کنید.

  • مانیفست MinIO
minio_deployment.yml
kind: ManagedService
name: test-minio
spec:
service_name: minio
version: latest
parameters:
- name: minio_access_key
value: 12charachters
- name: minio_secret_key
value: 12charachters
- name: volume_name
value: VOLUME_NAME
resources:
memory: 512Mi

تغییر تنظیمات امنیتی

اگر قصد داشته باشید secret key و access key که قبلا بر روی سرویس MinIO خود ایجاد کرده‌اید را تغییر دهید، می‌توانید از دو پارامتر minio_secret_key_old و minio_access_key_old استفاده کنید.

برای این منظور، مقدار فعلی minio_secret_key و minio_access_key را به ترتیب به عنوان مقادیر قدیمی به minio_secret_key_old و minio_access_key_old تخصیص می‌دهید و مقادیر جدیدی برای minio_secret_key و minio_access_key قرار می‌دهید.

برای مثال فرض کنید سرویس MinIO شما در ابتدا با مانیفست زیر ایجاد شده باشد:

minio_deployment.yml
kind: ManagedService
name: test-minio
spec:
service_name: minio
version: latest
parameters:
- name: minio_access_key
value: 12charachters
- name: minio_secret_key
value: 12charachters
- name: volume_name
value: VOLUME_NAME
resources:
memory: 512Mi

حال قصد داریم مقادیر secret key و access key را بنا به دلایلی تغییر دهیم؛ حال مانیفست بالا را به صورت زیر ویرایش می‌کنیم:

minio_deployment.yml
kind: ManagedService
name: test-minio
spec:
service_name: minio
version: latest
parameters:
- name: minio_access_key
value: 12charachtersnew
- name: minio_secret_key
value: 12charachtersnew
- name: minio_access_key_old
value: 12charachters
- name: minio_secret_key_old
value: 12charachters
- name: volume_name
value: VOLUME_NAME
resources:
memory: 512Mi

بعد از دیپلوی کردن مانیفست جدید، در ابتدای راه‌اندازی سرویس MinIO محتوای Environment Variableهای minio_secret_key_old و minio_access_key_old برای پردازش بر روی سرویس ایجاد می‌شوند و بعد از آنکه مقادیر جدید با مقادیر قبلی تعویض شوند، این Environment Variableها دیگر توسط سرویس مورد استفاده قرار نمی‌گیرند و شما می‌توانید آن‌ها را از مانیفست خود حذف کنید.

کار با MC

برای بررسی و استفاده از MinIO خارج از محیط سکوی ابری فندق شما می‌توانید از ابزار mc که یک Client رسمی از MinIO است استفاده کنید.

برای نصب این ابزار به روش‌های زیر می‌توانید عمل کنید:

brew install minio/stable/mc
mc --help


بعد از اینکه MinIO Client را نصب کردید باید تنظیمات امنیتی آن را تکمیل کنید تا mc بتواند به Object Storage شما متصل شود؛ برای این کار به ترتیب زیر عمل کنید:

mc config minio MINIO_SERVICE_DOMAIN

در این دستور MINIO_SERVICE_DOMAIN همان دامنه‌ای است که فندق در انتهای ساخت، به سرویس شما تخصیص می‌دهد.

بعد از آنکه این دستور رو اجرا کردید، CLI از شما مقادیر SECRET_KEY و ACCESS_KEY را درخواست ‌می‌کند که به شکل زیر باید آن‌ها را ارائه دهید:

Enter Access Key: MINIO_ACCESS_KEY_FROM_MANIFEST
Enter Secret Key: MINIO_SECRET_KEY_FROM_MANIFEST

در انتها زمانی که همه چیز به درستی انجام شود باید پیغام زیر برای شما نمایش داده شود:

Added `minio` successfully.

حال برای آنکه متوجه شوید mc به درستی کار می‌کند ابتدا وارد داشبورد Minio شوید و از طریق گزینه پایین سمت راست یک Bucket با نام دلخواه ایجاد نمایید.

بعد از آنکه Bucket را ایجاد کردید، داخل CLI دستور زیر را وارد کنید:

mc minio ls

خروجی این دستور حاوی لیستی از Bucketهای موجود در Object Storage شما خواهد بود.

MinIO Client حاوی دستورات دیگری ‌است که می‌توانید از طریق مستندات، آن را مطالعه نموده و استفاده نمایید.