Memcached

Memcached

طبق توضیحات سایت Memcached.org آنطور که بیان شده، Memcached یک پایگاه داده متن‌باز، با سرعت عملکرد بالا، با قابلیت ذخیره و بازیابی Objectها به صورت توزیع شده، با ماهیتی کلی و عمومی است که با کاهش بار موجود بر روی دیتابیس‌ها، باعث بالا رفتن سرعت اپلیکیشن شما می‌شود.
سرویس Memcached با قابلیت ذخیره داده‌ها با ساختار key-value به صورت In Memory به دور از هر گونه پیچیدگی و با نصب، راه‌اندازی و عملکرد بسیار ساده، راندمان بسیار مناسبی را در اختیار شما قرار خواهد داد.

در زیر می‌توانید لیست نسخه‌های رسمی پشتیبانی شده را مشاهده کنید:

 • Memcached 1
راهنمایی

توجه داشته باشید نسخه‌های مطرح شده شامل هر زیر نسخه‌ای که به صورت رسمی از این سرویس منتشر شود خواهد بود

برای اینکه بتوانید این سرویس را دیپلوی کنید، پارامتر‌های زیر را می‌توانید مشخص کنید:

کانفیگنوعپیش‌فرضتوضیح
service_namestringmemcachedنامی که برای سرویس مایلید در نظر گرفته شود
memcached_usernamestringmemcacheنام کاربری سرویس Memcached
memcached_passwordstringmemcacheرمز عبور سرویس Memcached
cache_sizestring256میزان cache کلی سرویس Memcached
راهنمایی

توجه داشته باشید که سرویس ‌Memcached به صورت پیش فرض داده‌های خود را در Memory نگهداری می‌کند و این حالت پایدار نیست و میزان cache در نظر گرفته شده، بسته به اینکه چه میزان از این سرویس استفاده شود باید افزایش یابد تا راندمان مورد نظر حفظ شود.

برای دیپلوی کردن یک Memcached می‌توانیم به این شکل یک سرویس بسازیم:

fandogh managed-service deploy memcached 1 \
-c service_name=test-memcached \
-c memcached_username=memcache \
-c memcached_password=memcache \
-c cache_size=256
--memory 256Mi

این دستور یک سرویس Memcache ایجاد می‌کند که:

 • نام سرویس آن test-memcached )یعنی در شبکه داخلی فضانام شما باقی سرویس‌ها از طریق نام test-memcached و بر روی پورت 11211 می‌توانند به آن متصل شوند(.
 • رمز عبور آن memcache است.
 • نام کاربری آن memcache است.
 • میزان cache_size آن برابر با 256 مگابایت بوده
 • و رم کلی سرویس 256 مگابایت است.
نکته

برای استفاده از سرویس Memcached باید به نکته زیر توجه داشته باشید:

 • برای حفط مسائل امنیتی سرویس Memcached به صورت یک Internal Service عمل می‌کند و شما خارج از namespace خود به آن دسترسی ندارید.

نسخه ها )Versions(

سرویس های مدیریت شده سکوی ابری فندق، تنها از نسخه های stable و پشتیبانی شده توسط توسعه دهنده های اصلی آن محصول پشتیبانی می کند. به همین خاطر می توانید با خیال راحت سرویس مورد نظر خود را به همراه نسخه $

لیست نسخه های موجود برای سرویس Memcached به شرح زیر هستند:

 • Memcached 1

برای ایجاد سرویس مدیریت شده Memcached با نسخه دلخواه، می توانید از دستور زیر استفاده کنید:

fandogh managed-service deploy memcached 1
توجه

توجه داشته باشید شما نمی توانید نسخه سرویس در حال اجرا را تغییر دهید. چرا که ممکن است در نسخه های متفاوت، تغییراتی وجود داشته باشد که باعث ایجاد تداخل در تنظیمات اصلی و در نتیجه از بین رفتن داده ها شود!

راهنمایی

برای آنکه بتوانید نسخه سرویس خود را تغییر دهید، بهتر است ابتدا یک سرویس جدید با نسخه دلخواه ایجاد کرده؛ سپس از اطلاعات سرویس قبلی Backup تهیه نموده و وارد سرویس جدید کنید. در صورت وجود خطا یا تداخل، احتمال دارد نیاز داشته باشید برخی داده ها یا تنظیمات را بروزرسانی کرده و تغییر دهید.

Deploy With Manifest

شما همچنین می توانید برای اجرای راحت تر سرویس های مدیریت شده از مانیفست همانند مثال زیر استفاده کنید.

 • مانیفست Memcached
memcached_deployment.yml
kind: ManagedService
name: test-memcached
spec:
service_name: memcached
version: 1
parameters:
- name: memcached_username
value: memcache
- name: memcached_password
value: memcache
- name: cache_size
value: 256
resources:
memory: 256Mi

اتصال به سرویس Memcached در پروژه Django

برای آنکه با چگونگی اتصال یک سرویس )Client( به سرویس Memcached آشنا شوید از مستندات سایت Django استفاده می‌کنیم.

تنظیمات Memcached در Django

ابتدا نیاز است تا قابلیت Cache را در بخش settings.py پروژه جانگویی خود فعال نمایید:

CACHES = {
'default': {
'BACKEND': 'django.core.cache.backends.memcached.MemcachedCache',
'LOCATION': 'MEMCACHED_SERVICE_NAME:11211',
}
}
راهنمایی

توجه داشته باشید برای آنکه اپلیکیشن جانگویی شما داخل فضانام بتواند به سرویس Memcached متصل شود، نیاز دارد تا آدرس آن را در settings خود داشته باشد. همانطور که مشاهده می‌کنید MEMCACHED_SERVICE_NAME نشانگر این موضوع است که شما باید نامی که برای سرویس Memcached به هنگام ساخت آن انتخاب نموده‌اید را در این بخش قرار دهید.

تنظیمات per-site cache

بعد از آنکه قابلیت Cache را داخل settings تنظیم کردید، نوبت به استفاده از آن میرسد.
برای این کار باید داخل فایل settings.py در بلاک مربوط به MIDDLEWARE تنظیمات زیر را به ترتیبی که مشاهده می‌کنید وارد نمایید:

MIDDLEWARE = [
'django.middleware.cache.UpdateCacheMiddleware',
'django.middleware.common.CommonMiddleware',
'django.middleware.cache.FetchFromCacheMiddleware',
]

بعد از آنکه MIDDLEWARE را به درستی ایجاد کردید، باید متغیرهای زیر را در settings قرار دهید:

 • CACHE_MIDDLEWARE_ALIAS
 • CACHE_MIDDLEWARE_SECONDS
 • CACHE_MIDDLEWARE_KEY_PREFIX

تنظیمات per-page cache

حال اگر هر متد از view اپلیکیشن جانگویی خود را با اسم cache_page@ نشانه‌گذاری یا همان annotate نمایید، پاسخ‌های آن view به مدت CACHE_MIDDLEWARE_SECONDS که در settings قرار داده‌اید Cache خواهد شد و در بازه مشخص شده هر درخواستی که به سمت این view می‌آید بدون آنکه query جدیدی به دیتابیس شما زده شود، پاسخ موجود از روی Memcached فراخوانی شده و به کاربر ارسال می‌شود.

from django.views.decorators.cache import cache_page
@cache_page(60 * 15)
def my_view(request):
...

توجه داشته باشید در مثال بالا مقدار CACHE_MIDDLEWARE_SECONDS به صورت مستقیم داده شده است و این بدان معنی است که این view مقدار CACHE_MIDDLEWARE_SECONDS را از settings فراخوانی نمی‌کند.