File Browser

Filebrowser

یکی از مشکلات کاربران بر روی سکو‌های ابری، دسترسی به داده‌های ذخیره‌شده بر روی Storage است، برای آنکه بتوانید به صورت گرافیکی با محل ذخیره‌سازی داده‌ها کار کنید و داده‌های خود را دانلود و آپلود و یا حتی Edit کنید، می‌توانید از سرویس مدیریت شده File Browser فندق استفاده کنید.

برای اینکه بتوانید این سرویس را دیپلوی کنید٬ پارامتر‌های زیر را می‌توانید مشخص کنید:

کانفیگنوعپیش‌فرضتوضیح
service_namestringfilebrowserنامی که برای سرویس مایلید در نظر گرفته شود
volume_namestringنام volumeای که به سرویس وصل می شود
نام کاربری/رمز عبور

توجه داشته باشید نام کاربری و رمزعبور سرویس FileBrowser به صورت پیش فرض admin/admin است و بهتر است بعد از اولین ورود، از طریق داشبورد رمز عبور خود را تغییر دهید.

برای دیپلوی کردن یک File Browser می‌توانیم به این شکل یک سرویس بسازیم:

fandogh managed-service deploy filebrowser latest \
-c service_name=test-file-browser \
-c volume_name=VOLUME_NAME
-m 512

این دستور یک سرویس FileBrowser ایجاد می‌کند که:

  • نام آن test-file-browser
  • میزان رم آن 512 مگابایت.
  • و نام volume که داده‌های File Browser بر روی آن ذخیره می‌شود VOLUME_NAME است.
هشدار

در صورتی که volume_name را مشخص نکنید، این سرویس به Shared Storage متصل می‌شود اما به خاطر داشته باشید که Shared Storage برای هر کاربر ۲.۵ گیگابایت است و در صورتی که مازاد آن داده‌ای را ذخیره کنید، احتمال پاک شدن آن وجود دارد و سکوی ابری فندق مسئولیتی در قبال آن ندارد.

افزودن دامنه دلخواه

اگر قصد داشته باشید دامنه یا دامنه‌های دلخواهتان را به سرویس مدیریت شده مورد نظر متصل نمایید، از طریق این بخش می‌توانید لیست این دامنه‌ها را مشخص کنید.
برای مثال فرض کنید تمایل دارید سرویس مدیریت شده مورد نظر شما روی domain.com و www.domain.com در دسترس باشد:

domains:
- name: domain.com
- name: www.domain.com
...

بدین شکل بخش دامنه را به مانیفست سرویس خود اضافه کرده و آن را مستقر نمایید:

filebrowser_deployment.yml
kind: ManagedService
name: test-file-browser
spec:
service_name: filebrowser
version: latest
domains:
- name: domain.com
- name: www.domain.com
resources:
memory: 512Mi

Deploy With Manifest

شما همچنین می توانید برای اجرای راحت تر سرویس های مدیریت شده از مانیفست همانند مثال زیر استفاده کنید.

  • مانیفست File Browser با Dedicated Volume
filebrowser_deployment.yml
kind: ManagedService
name: test-file-browser
spec:
service_name: filebrowser
version: latest
parameters:
- name: volume_name
value: VOLUME_NAME
resources:
memory: 512Mi
  • مانیفست File Browser بدون Dedicated Volume
filebrowser_deployment.yml
kind: ManagedService
name: test-file-browser
spec:
service_name: filebrowser
version: latest
resources:
memory: 512Mi