انتخاب کلاستر

کلاستر )Cluster( چیست؟

کلاستر )Cluster( در حالت تحت الفظی، به معنی خوشه یا گروه است.
در سکوی ابری فندق منظور از کلاستر محیطی است متمرکز که تمام زیرساخت‌های مورد نیاز سکو در آن‌ محیط حاضر بوده و برای کاربر قابل استفاده است.

برای آنکه بیشتر با این مفهوم آشنا شوید به تصویر زیر توجه کنید.

Cluster

همانطور که در تصویر مشاهده می‌کنید تصویر به دو قسمت تقسیم شده است.
در قسمت سمت چپ )Single Cluster( است که تنها یک نقطه آبی در آن مشاهده می‌شود؛ به این معنی که سکوی ابری فندق تنها در یک دیتاسنتر متمرکز است و کلیه درخواست‌های کاربران )چه از طریق داشبورد - چه از طریق fandogh-cli( به همین کلاستر منتقل می‌شود.

در سمت راست )Multi Cluster( را مشاهده می‌کنید که چند نقطه آبی را به شما نشان می‌دهد؛ این نقاط بیانگر این موضوع هستند که سکوی ابری فندق بر روی چند دیتاسنتر به صورت توزیع شده در دسترس است و کاربر می‌تواند آزادانه تصمیم بگیرد تا سرویس‌های خود را بر روی کدام یک از این مناطق یا Zoneها‍ مستقر نماید.

کاربرد کلاستر در سکوی ابری فندق

سکوی ابری فندق جدا از آنکه به صورت عمومی در دسترس کاربران قرار دارد، به صورت اختصاصی نیز بر روی دیتاسنتر‌های درخواستی شرکت‌ها و کاربرانی که متقاضی هستند قابل پیاده‌سازی است.
از طرفی کلیه ارتباط‌ها با سکو، از طریق APIهای ارائه شده انجام پذیر است به همین دلیل باید آدرس IP یا URL کلاستر مورد نظر در تنظیمات fandogh-cli ایجاد شوند تا درخواست‌ها به دیتاسنتر مورد نظر هدایت شوند.

تعریف کلاستر داخل fandogh-cli

برای تعریف کلاستر داخل fandogh-cli به روش زیر عمل می‌کنیم:

fandogh cluster add --name CLUSTER_NAME --url CLUSTER_URL

name--
این پارامتر نامی دلخواه برای کلاستر مورد نظر شماست که قصد اضافه کردن آن به fandogh-cli را دارید.

url--
این پارامتر نشانگر آدرس کلاستر مورد نظر است تا fandogh-cli بتواند به آن متصل شود.

توجه

برای مقداردهی این پارامتر، شما نیازی نیست prefix یا همان پیشوند یا پروتکل خاصی را وارد کنید. برای مثال نام کلاستری که fandogh-cli با آن کار می‌کند، fandogh بوده و آدرس آن fandogh.cloud است.

مهم

توجه داشته باشید شما زمانی می‌توانید کلاستر جدیدی اضافه کنید که از خدمات سازمانی یا Enterprise سکوی ابری فندق استفاده کنید. مطالعه بیشتر

مشاهده لیست کلاسترها

برای مشاهده لیست کلاستر‌های موجود در تنظیمات fandogh-cli می‌توانید از دستور زیر استفاده کنید:

fandogh cluster list

این دستور در کنار لیست‌ کلاستر‌های ایجاد شده از سمت کاربر، کلاسترهای اضافه شده به سکوی ابری فندق را هم نمایش داده و به شما نشان می‌دهد کدام یک از کلاستر‌های شما در حال حاضر فعال است.

انتخاب کلاستر

برای انتخاب کلاستر می‌توانید از دستور زیر استفده کنید:

fandogh cluster active

این دستور لیستی از کلاستر‌های موجود را به شما نشان می‌دهد تا بتوانید از میان ‌آن‌ها انتخاب کنید.

حذف کلاستر

اگر قصد دارید تا کلاستر یا کلاستر‌هایی که خودتان ایجاد کرده‌اید را حذف کنید می‌توانید از دستور زیر استفاده کنید:

fandogh cluster delete

این دستور لیستی از کلاستر‌های موجود را به شما نمایش می‌دهد تا بتوانید کلاستر مورد نظر خود را از میان آن انتخاب و حذف کنید.

توجه

توجه داشته باشید، شما تنها می‌توانید کلاستر‌هایی که خودتان به تنظیمات fandogh-cli اضافه کرده‌اید را حذف کنید؛ چنانچه سعی بر حذف کلاستر‌های ارائه شده پیشفرض از سمت سکوی ابری فندق را داشته باشید، با خطا مواجه خواهید شد.

مدیریت کلاستر

 CLI Image

در این بخش دستورات cluster به صورت خلاصه برای شما توضیح داده شده‌اند.

راهنمایی

شما همچنین می توانید با وارد کردن دستورfandogh cluster --help در fandogh-cli لیست دستورات موجود را مشاهده کنید.

add

با وارد کردن دستور fandogh cluster add --name CLUSTER_NAME --url CLUSTER_URL می‌توانید آدرس کلاستر دلخواه خود را به تنظیمات fandogh-cli اضافه کنید.

name--
این پارامتر نامی دلخواه برای کلاستر مورد نظر شماست که قصد اضافه کردن آن به fandogh-cli را دارید.

url--
این پارامتر نشانگر آدرس کلاستر مورد نظر است تا fandogh-cli بتواند به آن متصل شود.

active

با وارد کردن دستور fandogh cluster active لیستی از کلاستر‌های موجود به شما نمایش داده می‌شود تا بتوانید از میان آن‌ها، کلاستر مورد نظر خود را انتخاب و فعال کنید.

list

با استفاده از دستور fandogh cluster list می‌توانید لیست تمام clusterهایی که تا به حال ساخته‌اید را مشاهده کنید.

delete

با استفاده از دستور fandogh cluster delete می‌توانید از میان لیست کلاسترهای نمایش داده شده، کلاستری که قصد حذف آن را دارید انتخاب و حذف نمایید